fund management

Lessius Corporate Finance biedt tevens binnen haar activiteit fund management, een full service dienstverlening aan voor het beheer van fondsen en participaties op basis van op maat gemaakte beheersformules en –structuren. Deze dienstverlening kan, afhankelijk van uw specifieke case, diverse facetten omvatten.

Hiervoor doet Lessius Corporate Finance grosso modo beroep op twee basismodellen:

  • het management model
  • het beheers-model
management model   beheers-model
Binnen dit model worden de investeringsbeslissingen van het Fonds genomen door de investeerders zelf via een door hen ingevuld centraal beleidsorgaan dat onafhankelijk is ten opzichte van het Management, dat door Lessius CF verzorgd wordt.

Het Management behelst het dagelijks bestuur van het Fonds en de hieraan verbonden operationele taken, en wordt door Lessius CF uitgevoerd volgens de afspraken die opgenomen zijn in een Managementovereenkomst tussen het Fonds en Lessius CF.
 
Wanneer de investeerders opteren om niet zelf de investeringsbeslissingen te nemen, en dus eerder wensen op te treden als zuivere financiële investeerders, kunnen ook de investerings- en desinvesteringsbeslissingen van het Fonds toevertrouwd worden aan Lessius CF als Fondsbeheerder.

Het centrale beleidsorgaan wordt dan - in de mate zoals door de investeerders gewenst - opgezet en beheerd door Lessius CF zelf.

In dit geval worden de afspraken tussen de investeerders en Lessius CF opgenomen in een Beheersovereenkomst, die alle facetten van de voornoemde Managementovereenkomst omvat, maar ruimer is daar deze ook het beheersaspect definieert.