actieplan

Vanuit een analyse kan overgegaan worden naar een actieplan met als doelstelling de continuïteit op korte termijn te verzekeren of de rendabliteit op middellange termijn verder te optimaliseren. 

Actiepunten kunnen zijn:

  • cash drain reduceren en zo snel mogelijk stoppen via verkoop van overtollige assets, stopzetting van verlieslatende activiteit, afvloeiingen, kostenbesparingen,…
  • de bepaling van de acute financiële behoefte, acuut of op middellange termijn, ter ondersteuning van het werkkapitaal of ter financiering van de investeringsplannen;
  • onderhandelingen met alle betrokken partijen voor de invulling van die financiële behoefte op basis van een zorgvuldige budgettering en kasplanning;
  • onderhandelingen met alle betrokken stakeholders met betrekking tot de continuïteit van de onderneming (aandeelhouders, privé-investeerders, financiële instellingen, kredietverzekeringsmaatschappijen, personeel, grote klanten en leveranciers,…)