splitsing en verzelfstandiging

Bedrijven met uiteenlopende activiteiten gaan zich vaker toespitsen op hun kernactiviteit. Nevenactiviteiten worden afgestoten. Meer focus kan de winstgevendheid van het bedrijf verhogen.

Een divisie verkopen, bijvoorbeeld via asset deal is echter complex en gaat gepaard met specifieke uitdagingen en valkuilen. 

Lessius Corporate Finance biedt u graag haar expertise aan om dit alles zo positief en vlot mogelijk te laten verlopen. Gedurende de ganse procedure ondersteunen we u op een pragmatische en hoogst professionele manier. We houden steeds nauw contact tijdens alle stappen van het proces.

Uw bedrijf staat bij ons op de eerste plaats. 

aanpak lessius