aandeelhoudersovereenkomst

Wanneer uw bedrijf twee of meer aandeelhouders telt, is een aandeelhoudersovereenkomst een must om de onderlinge afspraken inzake bestuur en beleid vast te leggen. 

Hoe wenst u het bedrijf te besturen? Wat als één van de aandeelhouders wenst uit te treden, wat als nieuwe aandeelhouders wensen toe te treden?

Zijn er afspraken gemaakt inzake volgrecht, volgplicht, voorkooprecht enz. Discussies kunnen vermeden worden door tijdig de juiste afspraken hieromtrent te maken.

Lessius Corporate Finance is uw ideale partner voor het opstellen van pragmatische aandeelhoudersovereenkomsten, familiale charters en managementovereenkomsten met natuurlijke of rechtspersonen.