groepsstructuren

Uw onderneming maakt deel uit van een holding. Hoe werken deze formeel samen? Wat bindt hen? Wat is vandaag nog de ratio achter de soms door de jaren heen gegroeide structuur van moeder- dochter- of zusterbedrijven?

Uw structuur heeft niet alleen invloed op de interne manier van werken, er zijn ook implicaties voor de bedrijfsfinanciering en bij uitbreiding voor alle stakeholders van uw groep.

Hoe functioneren de bedrijven onderling inzake beslissingen ? Wat zijn de verantwoordelijkheden van een Raad van Bestuur, het Directiecomité, eventueel het Remuneratiecomité of het Audit Comité?

Lessius Corporate Finance begeleidt u bij de uitbouw en de versterking van de beleidsstructuren, onder meer in het kader van ‘deugdelijk bestuur’ en doeltreffend management.