familiale opvolging

In België zijn 70%, van het totaal aantal ondernemingen, familiebedrijven. Ze leveren niet minder dan 55% van het bruto nationaal product. 

Vaak is de familiale opvolging een gevoelig onderwerp. Hiervoor een beroep doen op een neutrale derde partij kan de situatie objectiveren en een meerwaarde betekenen voor alle betrokkenen. 

Lessius Corporate Finance heeft in het verleden tal van familianten succesvol begeleid en steekt ook u graag een handje toe. We behandelen al onze cases met de grootste discretie. 

Het zal u niet verbazen dat Lessius Corporate Finance de vertrouwenspersoon is geworden van tal van Belgische familiale bedrijven.

aanpak lessius